Nghiên cứu khoa học về máy Kangen, Các chuyên gia nhận định về nguồn nước kiềm Kangen…